ט"ז אייר התשפ"ד

שאלה: בעקבות שיעורו של הרב בירושלים


שלום לכבוד הרב שליט"א
בשיעורו הערב בירושלים, הרב הוכיח מתוך קריאת פסוקי מלכים שאין חדש תחת השמש וכבר לפני כ 3,000 שנה מנהיגינו טעו בהתנהגותם בהכניסם תרבות זרה בעם ישראל.
אלא שאז זה הוביל כפי שהרב תיאר לשני ממלכות ולחורבן הבית.
בימינו, גם אם המצב דומה למדונו רבותינו כי "גאולה שלישית אין לה הפסק" ע"פ בין היתר מכילתא דרבי ישמעאל על פר' בשלח.
האם מכאן ניתן להסיק שחייב להיות מהפך לאומי שיוביל אותנו להשלמת גאולתנו?

בציפיה לבשורות טובות וישועות.  

תשובה:

לכ' ד' היקר הי"ו
שלום עליך,
ברור שאסור שמה שהיה הוא מה שיהיה. כל הגלות באה עלינו כדי שנמנע מכשלונות העבר, ואסור לנו בתכלית האיסור לחזור על טעויותינו. ואכן הובטח לנו שגלות שלישית לא תהיה, וכך יהיה בע"ה.
ושדרוש כיום מהפך לאומי?! לא רק ברור הוא הדבר, אלא מחוייב המציאות מהפך כזה. אם הקב"ה נתן לכל הביוב הקפלניסטי לעלות על גדות נתיבי איילון, זה אך ורק על מנת שרוב הצבור שלא היה מודע לכל הרקבון הזה, יתעורר ויטהר את מדינתנו מטומאה זו. לכן אין לחכות שיתבצע מהפך, אלא חובה מוטלת עלינו לבצע אותו ככל יכולתנו, ובהקדם. כל השמאל הישראלי דאג להשתלט בבריונות ובמיטב השיטות הבולשביקיות על עמדות מפתח של המדינה (מערכת המשפט, מוסדות להשכלה גבוהה, צה"ל, פקידות ועוד ועוד) ורמס בדרכו כמעט כל ערכיה הנצחיים של היהדות, ולכן עלינו לנקות את האורוות האלה לטובת עמנו וכל מדינת ישראל.
בברכה רבה ובברכת שבת שלום,