י"ב אייר תשס"ד

שאלה: על הדבורים נגד הרצל והציונות

לכבוד כבוד הרב זייני שליט"א

פעמים רבות יוצא לי להתקל בחברים שמאזינים לקלטות אנטיציוניות של הרב -----. אנשים אלו פעמים רבות גם תוקפים אותי על עצם היותי ציוני מוצהר:

1.המדינה הזאת היא חושך כל כך גדול שנראה לך שהוא אור.
2. הרצל היה כופר, ורצה לנצר את היהודים.
3. הציונות היא נגד ההלכה. (לא תעלו בחומה)

וכן טענות רבות כנגד המדינה...
אינני יודע איך להתייחס אליהם מכיוון שאינם סתם אנטי ציוניים שאינם נכנסים לגבולי, אלא אנשים שמנסים להשפיע על החברה שלנו מתוכה ע"י הפצת קלטות וסרטים כאלה...

שאלותי הן כמה:
1. איך עלי להתייחס לדעות ואנשים אלו? והאם אני חייב להגיב עליהם ברצינות?
2. האם מותר לקרוע קלטות אלו? או לזורקם לאשפה? (של הרב ---)
3. מה אוכל להשיב להם על שאלות אלו?

בתודה והערכה רבה מראש!
גל.
בני ברק.

תשובה:

לכ' גל היקר הי"ו
שלום וברכה
הקדמה כללית מתבקשת, והיא: עליך לדעת שעם בעלי לשון הרע תמיד קשה להתמודד. עינם הרעה של תלמידי בלעם אלו תחשיך תמיד את המציאות מעבר לכל אמת, ולמעשה אינם מבטאים אלא הרהורי לבם הרע, ופעמים רבות אינם יודעים שזה הדבר המתרחש בתוך תוכם.
לענות באי-מייל בשלמות לשאלותיך הוא בלתי-אפשרי, כיון שהיינו זקוקים לאנציקלופדיה שלמה בשביל זה. לכן אסתפק במענה בראשי פרקים בלבד, ובע"ה ההמשך יבא בכתב או בע"פ.

ועתה לתשובות:
1. לגבי המדינה: אם היא רק חושך ככל הנראה שיש להם חלק גדול בזה, ובפרט שכבר בעל 'אם הבנים שמחה' האריך בדבר. הדבה הרעה שהם מוציאים כלפי כל דבר שריח הלאומיות נודף ממנו הביא כבר ששה מליונים לתאי הגזים, כהצהרתו של בעל 'אם הבנים שמחה' ובכל לא למדו כל לקח. אם במקום לקטרג כל הזמן הם היו מקדישים עשירית מהכוחות שהם מבזבזים בלשון הרע ומשקיעים אותם באהבת ישראל ובקירוב לבבות ולימוד תורה, היה אור החמה כאור הלבנה ואור החמה שבעתיים, כדבר הנביא. וכבר כתב מרן הרב קוק זצ"ל הצדיקים הגדולים אינם מקטרגים על הרעה, הם מרבים אהבה. וכבר קבע בעל 'אם הבנים שמחה' שאין כאן לפנינו אלא מהדורה חדשה של המרגלים נגד ארץ קודשנו.
2. שהרצל היה כופר, זוהי דבה רעה. נכון שבשל מסויים כדי לפתור את בעיית היהודים הוא חשב שפתרון ההתבוללות (ואולי אף התנצרות) הוא הפתרון, אבל הוא מהר חזר בו, ולכן הוא בבחינת בעל תשובה. ולכן כל המדבר נגדו בנקודה זו הרי עובר על האיסור החמור של 'לא תונו איש את עמיתו' ובאונאת דברים הכתוב מדבר, וכמפורש בב"מ (נח:) 'אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים'. וכמה חמורה עוד יותר האונאה לאור העובדה שבמי שנפטר עסקינן. והמחרפו והמגדפו ישובים על אדמת הקודש בין היתר בזכותו, לכן כפויי טובה הם, וכפוי טובה עליו אומר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולם אחד, קרי כופר הוא.
3. הציונות לא רק שאיננה נגד ההלכה כפי שעמי הארצות אלו אומרים, אלא חובה הילכתית היא. אחת משלושת המצוות המוטלות עלינו בכניסתנו לארץ היא 'למנות עלינו מלך' (ראה הרמב"ם הל' מלכים פ"א הל"א), ומלך זו מנהיגות מדינית. והעלייה לציון מצווה מן התורה בכל הזמנים, כנפסק על ידי הרמב"ן ולאחריו כל פוסקי ישראל, כמובא בריב"ש (סי' קא) ובשו"ת הרשב"ץ ובשו"ת הרשב"ש (סי' א וב) ועוד אלפי חכמים שבכל הדורות. עיין בנקודה זו חלקם בספרי 'ארץ חמדתנו'.
4. קלטות המלאות לשון הרע אין שום איסור להשמידן, ובהשמדתן פעמים רבות יש משום וביערת הרע מקרבך.

לסיכום: אל תבזבז זמנך עליהם, למד תורה הרבה ויתנו לך שכר הרבה. ולמענה מפורט עבור-נא על הספרים 'קול התור' 'אם הבנים שמחה' ו'דרישת ציון'. וב"נ אשקול לפרסם כאן דברים יותר מפורטים בנושאים אלו.

בברכה נאמנה

הרב זייני אליהו