י' ניסן התשס"ה

שאלה: פסח ושבועות

שלום לכבוד הרב
אני רגיל לשמוע כל הזמן בערוצי הקודש וכן מרבנים שונים שמטרת יציאת מצרים זה מתן תורה.וללא מתן תורה אין ערך ליציאת מצרים. ושאלתי אם כן חג שבועות היה צריך להיות שבעה ימים שהרי הוא חשוב ואילו חג הפסח צריך להיות יום אחד שהרי הוא פחות חשוב?
תודה רבה

תשובה:

מה ששמעת אינו עומד על כלום. הלא בחג השבעות אנו אומרים ´זכר ליציאת מצרים´ וכן בחג הסוכות. א"כ שני חגים אלו הם זכר ליציאת מצרים אבל יציאת מצרים אינה ´מכשיר´ לשבועות או סוכות.
אדרבא ואדרבא, ללא יציאת מצרים אין מקום לשבועות, כי ביציאת מצרים העניק לנו הקב"ה את החירות האמיתית, זו של היותנו בני ישראל תחת השגחת ה´ בכבודו ובעצמו, ולא תחת שום שילטון אחר, אף לא של החוקים הידועים של המציאות. ודוקא מפאת זה אנו מצווים בקבלת התורה והמצוות, ולא ההיפך. יצ"מ היא המחייבת ומביאה לקבלת תורה. הקב"ה פדה אותנו מבית עבדים ואנו ´משלמים´ על חירותנו בקבלת התורה.
לגבי אותם ערוצים, אפשר ללמד עליהם קצת זכות, כי הם מפחדים שישוו בין יציאת מצרים ובין שחרור לאומי חילוני.
והנושא כבד וטעון עיון מעמיק.
בברכת חג שמח (שאלה מתוך אתר כיפה)