ט"ז חשון תשס"ז

שאלה: מדינת ישראל

האם רב (הרצל והציונות) שאומר בפירוש שאין זכות קיום למדינת ישראל ראוי להקרא תלמיד חכם?

תשובה:

קודם כל לא שמעתי בדיוק מה אמר אותו רב שאת מציינת. אם אכן התבטא בדיוק במילים שאמרת, באמת אינו ראוי שיקרא רב, אבל לא מפאת עמדתו, אלא מפאת שהוא חסר שכל וחסר ישרות, ואין זה מן הראוי לכבוד ה' שיקרא חסר שכל בשם רב.
הוא חסר שכל בגלל שבאופן בלתי-תלוי בדעותיו, לכל הפחות משום שהוא מקומם נגדו צבור שלם, ובודאי לא בדרך זו יוכל לקרב אותו לתורה. והוא חסר ישרות משום שעליו לעזוב מיד מדינה זו שהוא נהנה ממנה מכספה, מהגנתה ועוד. והוא מחרפה ומגדפה. ומעל הכל אם היה תלמיד חכם היה מבין שהתבטאות כזו היא בבחינת קללה, ואינני יכול להאמין שת"ח יקלל צבור שלם ואף עם שלם כמעט על אדמת הקודש, רחמנא ליצלן (ועיין תומר דבורה להרמ"ק לגבי מקטרגים מסוג זה). ואף אם דברים לאין קץ במדינת ישראל מקוממים כל מי שיראת ה' מקננת בלבו, אין לו כל היתר להתבטא באופן מחפיר זה.
שהקב"ה ירחם עליו ועל סכלותו.