כ"ג ניסן תשס"ה

שאלה: נדרים

כבוד הרב שלום!
האם נדירת נדר צריכה להעשות במעמד מיוחד או שזהו עניין פנימי, כלומר שאני מסכמת את הנדר עם עצמי?
תודה מראש, ושבת שלום.

תשובה:

לא' הי"ו
נדר הוא דבר פרטי לחלוטין. אבל עם זה הזהירונו חז"ל שלא לנדור נדרים ´טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם´ (מנחות פא, חולין ב.), ודי לאדם לקיים מצוות ה´ בשלמותן ולא להוסיף, ובפרט אם איננו מקיים עדיין את הכל.
וכל נדר הוא מירשם למכשול, לצער ולפעמים להסתבכות הילכתית, אלא אם כן מדובר בנדר הבא לזרז את האדם לקיים מצוות, או בנדר בשעת סכנה. ועל זה האחרון ראוי להיוועץ בחכם.
בברכה (שאלה מתוך אתר כיפה)