כ"ט ניסן תשס"ה

שאלה: העלאת קבר לארץ

כבוד הרב,

סבתה שלי נפטרה ונקברה בצרפת לפני שנה. האם מותר ובאילו תנאים מותר להביא את הקבר לארץ (היא לא בקשה את זה).
חלק מהבעייה הוא שהיא קבורה בחלקה שנמצאים שם גויים עקב מחסור במקום.

תודה

אברהם

תשובה:

לכ' אברהם הי"ו

שלום וברכה,

אם סבתך ז"ל נקברה במקום שאינו ראוי לאשה יהודיה, יש אכן מקום להעבירה לקבורת ישראל ראויה בתוך שאר מתי ישראל בצרפת עצמה. אבל לשם כך אין צורך להעבירה לארץ ישראל. הלא גינו רבותינו את אלו החיים כל ימיהם בחו"ל ובאים להיקבר בא"י, ואף אמרו עליהם 'ותבואו ותטמאו את ארצי ואת נחלתי שמתם לתועבה' והתירו מעבר זה רק לתלמידי חכמים. נוסף לכך, העברת קבר לארץ ישראל כרוכה בהוצאות גדולות ביותר, ואם המשפחה רוצה להנציח ולכבד הסבתא ואת זכרה, יש דרכים הרבה יותר נכונות ונבונות להשקיע סכומי כסף, לדוגמא לממן הוצאת ספר קודש לאור לעילוי נשמתה, לממן בחורי ישיבה ולימודיהם, לתרום לבניין בית כנסת או מקום תורה וכדו'. ובכל יכובד זכרה למעלה ואף עלי אדמות לאין ערוך יותר.

בברכה שלמה