ט"ו אייר התשפ"ב

שאלה: היחס לעיתונאי בבית כנסת

בס"ד

שלום לכבוד הרב.
האם מותר לצרף למניין אדם העובד במקצועו כעיתונאי וכן האם מותר להעלותו לתורה?

בברכה

תשובה:

לכ' ד' היקר הי"ו
שלום וברכה,
שאלתך שאלה עדינה ורגישה משום שהמציאות בתחום העיתונאות כיום פשוט נורא. השקרנות, השנאה, הסתה, האלימות, הוצאת דיבה, פורנוגרפיה ועוד ממלאים את רוב עיסוקיה. לאור כל זאת כל עיתונאי, אפילו עם מאה כיפות על הראש, הוא על תקן חשוד על כל העבירות הנ"ל, עד שתיווכח כשרותו והגינותו.
לכן אין הוא יכול להיחשב לאדם כשר לעלות לתורה. לגבי הצטרפותו למניין, יש מקום להקל, כיון שאין אנו מונעים מאיש לבא ולהצטרף לתפילה כלשהי.
ובינתיים אנו תפילה שהקב"ה יחזיר בתשובה את כל המעוותים הבלתי נסבלים שבתחום, ויזכה אותם בקמצוץ של ישרות ואמונה.
בברכה רבה,