שואל ומשיב

שרות צבאי ולאומי

נשיאת נשק בשבת לאזרח ז' ניסן התשפ"ב
שירות לאומי כ"ד אב התשע"ו
שירות מילואים בימי בין המצרים כ"ד אייר התשע"ו
חיוב גיוס בני ישיבות לצבא ט"ז סיון התשע"ד
שירות צבאי לבנות ז' כסלו תשע"ד
פיקוח נפש בצבא בשבת י"ג תשרי תשס"ו
מורות חילות הקולטות ילדים ב'פינוי' ט"ו תמוז תשס"ה